English

Connecting Supply Chain Leadership

Supply chain loopt als een rode draad door organisaties. Van directie tot werkvloer, horizontaal en verticaal, binnen organisaties en over organisatieketens heen.
LogiSearch ziet supply chain management als de ruggegraat van bedrijven en
van grote invloed op de operationele en financiele resultaten. Supply chain management is steeds vaker op directie-niveau vertegenwoordigd omdat het belang van supply chain management in de totale waardeketen van bedrijven steeds belangrijker wordt en steeds meer wordt onderkend.
Leiders in supply chain zijn continu bezig een afweging te maken tussen interne vraagstukken en het optimaal bedienen van de markt. Dit vraagt om goede leiderschapsstijlen van het senior management in supply chain. Als geen ander is hierbij de juiste combinatie van IQ en EQ van belang. LogiSearch staat voor het verbinden van de juiste leiderschapsstijl met de normen en waarden van uw organisatie. Dan pas is onze missie van Connecting Supply Chain Leadership gerealiseerd!

Connecting leadership