English

Connecting Leadership

Supply chain loopt als een rode draad door organisaties. Van directie tot werkvloer, horizontaal en verticaal, binnen organisaties en over organisatieketens heen. Leiders in supply chain zijn continue bezig een afweging te maken tussen interne vraagstukken en het optimaal bedienen van de markt. Dit vraagt om goede leiderschapsstijlen van het senior management in supply chain. Als geen ander is hierbij de juiste combinatie van IQ en EQ van belang. LogiSearch staat voor het verbinden van de juiste leiderschapsstijl met de normen en waarden van uw organisatie. Dan pas is onze missie van Connecting Leadership gerealiseerd!

Connecting leadership